18 05 2013

TÜRK MİLLETİ KARARINI VERECEKTİR

TÜRK MİLLETİ KARARINI VERECEKTİR |  görsel 1

  MİLLETİMİZ KARARINI VERECEKTİR Aşağıdaki yazıda şunu anlatmak istedim. Sağda, solda, ortada anayasal kurallara uygun partiler tek blog oluşturarak (cumhuriyet partisi ismiyle)seçimlere girebilse, iktidar partisi daha az oy alacaktır. Yapılacak seçimlerden sonra yeni bir anayasa ve tekrar seçimle Türkiye bu zorlu dönemi atlatacaktır. İki yıl çok demeyin. Zaman su gibi akıyor. Bu yazıyı okuyan insaf sahibi vatandaşlarımız olacaktır. Onların bilgileri ve çevreleri benden çoktur. Ne dediğimi anladılarsa, destek versinler. " TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR" diyen. Atatürk'ün sözleriyle yazıma başlıyorum.   Sevgili Dostlar Yorumlarınızla, Önerilerinizle bu makalelere can gelecektir.     TÜRK MİLLETİ KARARINI VERECEKTİR Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan Türkiye Halkına TÜRK MİLLETİ denir. Bu devleti kuran önderimiz GAZİ MERAŞAL MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün sözlerini, Genel Kurmay Başkan'ımız tekrarladı. Bu yurdu bu topraklarda yaşayan halk, Kurtuluş savaşımızın önderinin komutasındaki savaşlarla kurtardı. Hangi etnik kökenden olursak olalım, hangi inanıştan olursak olalım, bu topraklar vatanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti , laik,sosyal,demokratik, hukuk devletidir.Üniter bir yapıya sahiptir. Ayrımcılığa karşıdır. Bütün vatandaşlar kanun önünde, eşittir. Bir iç savaş içinde değiliz. Tarihi olaylar olmuştur. Bunların çoğu dışarıdan destekli aldatılmış insanlarımız tarafından yapılmıştır. Taraftarı ya da içimizden sempetizanı yoktur.Babama, dayıma sormadım. Hangi kökenden olursak olalım, biz türk milletiyiz. Bu ülkenin eşit vatandaşıyız. Bireysel olarak benim ya da akrabalarımın bazen haksızlığa uğradığımız oldu. Bu hareketi devletimize mal etmedik. Çü... Devamı

17 05 2013

KADER HAKKINDA BİR YAZI

KADER HAKKINDA BİR YAZI |  görsel 1

                    MAKALELER VAR BİR DAVAYI DERT EDİNDİM. BAŞKALARININ KOLAYLIKLA ANLAYAMACAĞI ŞEYLERİ ANLAMAK VE ANLATMAK İSTİYORUM. NEYİ ANLAYACAĞIZ. NASIL ANLAYACAĞIZ. İNSANLARIN DÜŞÜNCELERİYLE, HEMDERT OLACAĞIM. BU DERT ORTAKLIĞI İLE, BAŞLAYAN DOSTLUKLARA YELKEN AÇAN BİR GEMİ OLACAK BU SAYFALAR. Dilsizin dilinden anası anlar. Diyor. Saygılarımı sunuyorum. Kendimize dert edindiğimiz dava bizim çapımızı aşar. Şimdilik daha fazla yazmadan, huzurlarınızdan ayrılmak istedim.                 17 Mayıs 2013 Cuma                                  Kader’e İnanmak, İmanın Şartıdır.   İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zarar, kazanç ve ziyanların hepsi, Allahü teâlânın takdîr etmesi iledir. Allahü teâlânın, bir şeyin varlığını dilemesine kader denilmiştir. Allahü teâl&acir... Devamı

21 01 2013

BU ÜLKEDE HEP BERBABER DOSTÇA YAŞAYALIM

BU ÜLKEDE HEP BERBABER DOSTÇA YAŞAYALIM |  görsel 1

SEVGİLİ GEMİÇLİLER SİZE ELLERİMİ UZATTIM, KOLLARIMI AÇTIM. BÜTÜN KALBİMLE, SEVGİYLE SİZE SESLENİYORUM. GEMİÇ KÖYÜMÜZÜN TARİHİ BU SAYFALARDA YAŞAYACAKTIR. YILDA İKİ DİNİ BAYRAM VAR. GEMİÇ KÖYÜNDE BİR BAYRAM DAHA VAR. EYLÜL AYININ İLK PAZAR GÜNÜ GEMİÇLİLER VE GEMİÇLİLERİ SEVENLER GEMİÇ KÖYÜNDE BULUŞACAK, KAYNAŞACAK DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAKLAR.                               DÜŞÜNCELERİMİ YAZDIM   ANLAYIŞLI OLMAK Daha önce de bu konuda yazılar yazdım. Yine yazmakta beis görmüyorum. Çünki insanlara anlatmak, anlmaları için tekrar etmek gerekiyor. Bir kere şurada anlaşalım. Demokrasilerde herkesin fikrine saygı göstermek, bir önemli adımdır. Ben ben ben yoktur. Sen sen sen ise hiç yoktur. Sadece biz sözü geçerlidir. O biz sözü içinde devletin vatandaşları vardır. Her bi... Devamı

19 01 2013

GEMİÇ KÖYÜ BİLGİLERİ

GEMİÇ KÖYÜ BİLGİLERİ |  görsel 1

            gemicbilgileri SÖZLERİNİN ERİ OLANLAR Ana Sayfa Gemiç Köyü İletişim       Ana Sayfa Gemiç Köyü       ... Devamı

13 01 2013

NEMRUT VE BUHTUNNASAR

Bugünkü makâlemizde, kâfirlerden yeryüzüne hâkim olan diğer iki kişi olan Nemrûd ile Buhtunnasar’ı ele almak istiyoruz... NEMRUT KİMDİR? “Nemrûd” Keldânî kavmi hükümdârlarına verilen isimdir. Birinci Nemrûd, Nûh aleyhisselâmın oğlu Hâm’ın soyundandır; Bâbil şehrini kurdu. Keldânî kavmi ve hükümdârları olan Nemrûdlar, heykellere (putlara) ve yıldızlara tapıyorlardı. Dünyânın meskûn bölgelerine hâkim olan ve ilk tâc giyen Nemrud, kibir, gurûr, sefâhet ve câhillik sebebiyle tanrılık dâvâsında bulundu. İnsanların kendisine secde etmelerini istedi ve çok zulmetti. Allahü teâlâ, Nemrûd ve kavmine doğru yolu göstermek, emir ve yasaklarını bildirmek için İbrâhim aleyhisselâmı peygamber olarak gönderdi. Nemrûd ve kavmi, maalesef İbrâhim aleyhisselâma îmân etmediler. Nemrûd, İbrâhim aleyhisselâmı, kavminin haftalarca topladığı odunu ateşledikten sonra içine attırdı. Kendisi için yaptırdığı yüksek kuleden de hâdiseyi seyretti. Allahü teâlânın korumasıyla İbrâhim aleyhisselâmı ateş yakmadı. Gürül gürül yanan ateşin ortasında, İbrâhim aleyhisselâmın yemyeşil bir bahçe içerisinde oturduğunu gören Nemrûd, hayretler içerisinde kaldı. İbrâhim aleyhisselâmla mücâdeleden âciz kaldığını anlayıp, bu işten vazgeçti; fakat îmân etmedi. Hâdiseyi görenlerden bir kısmı îmân ettiler. İbrâhim aleyhisselâm, Allahü teâlânın emriyle, kendisine inananlarla birlikte Bâbil’den hicret etti. İbrâhim aleyhisselâm, B&ac... Devamı

13 01 2013

DÜNYA HAKİMİ SÜLEYMAN PEYGAMBER

  HAZRETİ SÜLEYMAN PEYGAMBER  İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Dâvûd aleyhisselâmın oğludur. Yâkûb aleyhisselâmın neslindendir. Kudüs yakınlarındaki Gazze şehrinde doğdu. Hem peygamber hem sultandı. Çocokluğundan beri bilgili, iyilik ve adâleti seven biri olarak tanınmıştı. On iki yaşındayken babasının yerine geçip, sultan oldu. Daha sonra kendisine Allahü teâlâ tarafından peygamberlik verildi. Dünyâda hâkim olan dört kişiden biridir. Ona peygamberlik verildiği Kur’ân-ı kerimde En’âm sûresi 84. âyette bildirilmektedir. Biz ona İshak ile Yâkub’u ihsan ettik ve her birini nübüvvete erdirdik. Daha önce de Nuh’u ve onun neslinden Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Mûsâ’yı ve Harun’u da nübüvvete erdirdik. Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz.(En’âm sûresi 84) Süleymân aleyhisselâm; ”Yâ Rab! bana hiçbir kimsede bulunmayan bir kudret ve devlet ihsân eyle.” diye duâ etti. Duâsı kabul edilip, cinlerin, rüzgârın ve hayvanların da insanlar gibi Sülaymân aleyhisselâma itâat etmeleri emredildi. Kendisine ism-i âzam duâsı, bütün mahlûkâtın dili ve ililerin sırları öğretildi. Peygamberlikle birlikte ihsân edilen ilim, hikmet ve sultanlık kudretini, insanları doğru yola kavuşturmakla ve daha iyi bir hayat yaşamaları için kullandı. Şehirlerin kurulması, yeryüzünün imârı, yeşillendirilmesi, fen ve sanatta ilerlemesi için emrindekilerin herbirine iş taksimi yaptı. Yolların yapılması, taşların yontulup kazılması, demircilik ve derin sulara dalgıçlık g... Devamı

13 01 2013

ZULKARNEYN ALEYHİSSELAM

    Hz . Zülkarneyn Aleyhisselam   Hz . Zülkarneyn  Aleyhisselam,Peygamber veyâ velî. Kur’ân-ı kerîmde kıssası, doğuya ve batıya seferleri zikr edilmiştir. Asıl ismi İskender’dir. Doğuya ve batıya gittiği için İskender-i Zülkarneyn diye anılmıştır. Nûh aleyhisselamın oğlu Yâfes’in soyundandır. Peygamber olup olmadığı açıkça bildirilmedi. Yemen’de yaşamış olan Münzir İskender ile Aristo’nun talebesi olan Makedonyalı İskender’den daha önce yaşadı. Sâlih bir zât olan Zülkarneyn aleyhisselamı Allahü teâlâ yeryüzündeki insanlara emir ve yasaklarını tebliğ ile vazîfelendirdi. Zülkarneyn aleyhisselam Allahü teâlâya niyazda bulunup; kendisine kuvvet vermesini, insanlar arasında hangi ilim ve adâletle hükmetmesi gerektiğinin bildirilmesini istedi. Allahü teâlâ şöyle buyurdu: “Sana verdiğim vazîfeyi yapabilmen için kuvvet ihsân ederim. Göğsünü açarım. Herşeye gücün yetecek hâle gelirsin. Anlayışını açar, konuşmanı genişletirim, kulağını açarım, tâ uzaktakileri işitirsin. Basîretini genişletirim, çok uzakları görür, her şeye nüfûz edersin. Her şeyi sağlam yaparsın. İstediğin herşeyi ihsân ederim. Sana heybet veririm hiç kimse sana kötü gözle bakamaz. Ben sana yardım ederim. Hiçbir şey sana zarar vermez. Seni kuvvetlendiririm. Hiçbir şeye yenilmezsin. Kalbine kuvvet veririm hiçbir şeyden korkmazsın. Aydınlık ve karanlığı emrine verir, onları senin askerin yaparım. Aydınlık senin önünde yol gösterir, karanlık arkandan seni muhâfaza eder.” Allahü teâlâ hazret-i Zülkarneyn’in... Devamı